ออกแบบฉลากสินค้า/packaging เสริมดวงธุรกิจเรียกทรัพย์
ออกแบบฉลากสินค้า/packaging เสริมดวงธุรกิจเรียกทรัพย์

วันที่เผยแพร่: 4 เมษายน 2562


"การออกแบบฉลากสินค้า หรือ packaging ที่เสริมฮวงจุ้ยประกอบ จะส่งผลต่อการรับรู้ต่อผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแง่บวก จะช่วยเสริมในเรื่องการค้าขาย และจะเป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะ . "

ออกแบบฉลากสินค้า/packaging เสริมดวงธุรกิจเรียกทรัพย์

smileyออกแบบฉลากสินค้า/packaging เสริมดวงธุรกิจเรียกทรัพย์smiley

​ฉลากสินค้าฮวงจุ้ย ที่อ.ชัญ ได้ทำการออกแบบนั้นจะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเจ้าของกิจการเกิดตามหลักฮวงจุ้ยจีน  ออกแบบตามธาตุที่ช่วยส่งเสริมดวงชาตาเจ้าของกิจการ  และพิจารณาร่วมกับหลักการออกแบบฉลากสินค้าที่ดี ทำให้เป็นที่จดจำ สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อถึงแบรนด์ได้อย่างดีที่สุด การออกแบบฉลากสินค้า หรือ packaging ที่เสริมฮวงจุ้ยประกอบ จะส่งผลต่อการรับรู้ต่อผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแง่บวก จะช่วยเสริมในเรื่องการค้าขาย  และจะเป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งธาตุที่ใช้ในการออกแบบจะ แบ่งเป็น 5 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ทอง ไฟ ไม้ ฉลากสินค้า หรือ packaging ที่ดีจะมีอิทธิพลช่วยทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากที่ออกแบบมาผิดอาจทำให้กิจการมีอุปสรรคปัญหาได้ เหมาะ หรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ ฉลากสินค้า หรือ packaging หรือต้องการแก้ไขให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ช่วยเสริมดวงธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮ้วงจุ้ย และประสบการณ์การออกแบบฉลากสินค้า หรือ packaging มามากกว่า 1000 แบบค่ะ

 

 


yesสิ่งที่ท่านจะได้รับ​yes

1.ออกแบบ ฉลากสินค้า หรือ packaging เสริมฮวงจุ้ย ให้จำนวน 2  แบบ ขึ้นแบบใหม่ทุกรูป และแตกต่างกัน โดยเลือกแบบที่ชอบที่สุด1 แบบ มาปรับแก้ไขได้อีก 3 ครั้ง  ได้รับเป็นไฟล์ ai jpf png

2. ดูดวงเจ้าของกิจการประกอบการออกแบบ  พร้อมคำแนะนำสีเสริมดวงกิจการ

3. ฤกษ์มงคล 3 ฤกษ์ประกอบการทำกิจการ

 

 

heartขั้นตอนการออกแบบฉลากสินค้าฮวงจุ้ย heart


เจ้าของธุรกิจ 
เจ้าของดวงชะตา : เพศชาย
เกิดวัน 22/04/2509

ปีนักษัตร : มะเมีย (ธาตุไฟ) 

ลักษณะธาตุที่ใช้ในการออกแบบ : ธาตุไฟ เสริม ธาตุไม้

สีที่ใช้ออกแบบหลักคือสีแดง (ธาตุไฟ) และ เสริมด้วยสีเขียว (ธาตุไม้)

ออกแบบให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมที่เสริมถึงธาตุไฟ และเลือกใช้รูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นธาตุดินเข้ามาสนับสนุน 


ประเภทธุรกิจ :  ผลไม้อบแห้ง

concept ที่ลูกค้าต้องการ   : เสริมดวงในเรื่องยอดขายให้เพิ่มขึ้น

 

สีที่ใช้เสริมดวงชาตา 

enlightenedสีแดง เป็นหลัก จะเป็นสีของธาตุไฟ รูปทรงปลายแหลม สื่อถึงสัญลักษณ์ของธาตุไฟ ซึ่งเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมในกิจการที่ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดัง และการเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว จะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องลาภยศ  ในดวงชาตาดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดี

enlightenedสีขาว สื่อถึงสินค้าคือ ตัวแอปเปิ้ล เป็นตัวแทนของธาตุทอง ในดวงไส้ชาตาชาตามีดาว จันทร์ได้ตำแหน่งมหาจักร เสริมเรื่องความรวดเร็ว การขยับขยายในเรื่องยอดขาย และการเงิน

enlightenedสีเขียว เป็นตัวแทนของธาตุไม้ เป็นการออกแบบ ที่ส่งเสริมในด้านความเจริญงอกงาม ความรุ่งเรือง การมั่นคง สถาพรของกิจการ การมีชีวิตที่ดีรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ 

 

heartตัวอย่างการออกแบบแพคเกจจิ้ง/ฉลากสินค้าฮวงจุ้ยheart

 

 

heartองค์ประกอบของธาตุที่ใช้ในการออกแบบฉลากสินค้าฮวงจุ้ย heart

 การออกแบบ pakaging ฮวงจุ้ย ควรจะต้องมีการวิเคราะห์ดวงชาตาของเจ้าของกิจการ  และเลือกใช้สีและรูปทรงตามธาตุและเสริมธาตุเข้ามาใช้ 

 

enlightenedฉลากสินค้าของคนธาตุไฟ  คนธาตุไฟ ได้แก่คนที่เกิดปีนักษัตร  มะเส็ง  มะเมีย  สีที่ควรใช้ในฉลากสินค้า คือ สี แดง ส้ม ม่วง ชมพู จะช่วยส่งเสริมพลังของคนธาตุไฟ ในเรื่องของพลัง การกระตือรือร้น ความมีชื่อเสียงได้ดียิ่งขึ้น และควรจะใช้นำธาตุไม้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม ได้แก่สีเขียว หรือ สีน้ำตาล เพื่อช่วยส่งเสริมในด้านของการสนับสนุน การเจริญเติบโต การขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

 

enlightenedฉลากสินค้าของคนธาตุน้ำ ได้แก่คนที่เกิดปีนักษัตร   ชวด กุน  สีที่ควรใช้ในฉลากสินค้า คือ สี ฟ้า น้ำเงิน ดำ จะช่วยส่งเสริมพลังของคนธาตุน้ำ ในเรื่องของการปรับตัว เสริมเรื่องการเจรจา การติดต่อสื่อสาร  ให้เป็นไปอย่างลื่นไหล และไม่ติดขัด และควรที่จะนำธาตุทองเข้ามาเสริม ได้เแก่สีทอง เงิน จะช่วยเสริมดวงกิจการในด้านยอดขายและการเงินเป็นอย่างดี 

 

 

enlightenedฉลากสินค้าของคนธาตุไม้  ได้แก่คนที่เกิด ปีนักษัตร   ขาล เถาะ สีหลักที่ควรใช้ใน ฉลากสินค้า คือ น้ำตาล เขียว  จะช่วยส่งเสริมพลังของคนธาตุไม้ ในเรื่องของความมีเหตุผล การเจริญเติบโตต่อยอด  ก้าวหน้า การเจริญรุ่งเรือง ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ และควรจะใช้ใช้ธาตุน้ำเข้ามาเสริม ได้แก่สีฟ้า ดำ หรือน้ำเงิน จะช่วยเสริมในเรื่องของการ เจรจาสื่อสารให้เป็นไปอย่างลื่นไหลไม่ติดขัด เสริมเรื่องการเจริญเติบโต และรุ่งเรืองของกิจการ

 

 

enlightenedฉลากสินค้าของคนธาตุดิน ได้แก่ ปีนักษัตร   ฉลู มะโรง มะแม จอ สีที่ควรใช้ในฉลากสินค้า คือ น้ำตาลอ่อน ครีม เหลืองอ่อน  จะช่วยส่งเสริมพลังของคนธาตุดิน ในเรื่องของความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงสถาพร ของกิจการได้เป็นอย่างดี และควรเสริมด้วยธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง ม่วง เหลือง ชมพู  จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของ  เจริญเติบโต  การมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

 

 

enlightenedฉลากสินค้าของคนธาตุทอง ได้แก่คนที่เกิดปีนักษัตร   วอก ระกา สีที่ควรใช้ใน ฉลากสินค้าคือ สีทอง เงิน สีเมทัลลิค  จะช่วยเสริมพลังของคนธาตุทองในเรื่อง การตัดสินใจ ความเด็ดขาด มีเหตุผล การมีอำนาจ และเรื่องการเงิน ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ และควรจะใช้ธาตุดินเข้ามาเสริม ได้แก่สีน้ำตาล เหลือง  ครีม จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคง และเป็นปึกแผ่นของกิจการ

 

 

 

 

ตัว​อย่างฉลากสินค้า หรือ packaging เสริมฮวงจุ้ย ที่อ.ชัญ เคยออกแบบ

 

 

 

หากใครกำลังสนใจที่จะออกแบบฉลากสินค้า หรือ packaging เสริมฮวงจุ้ย ก็อย่าลืมเอาหลักการออกแบบ
ฮวงจุ้ยมาใช้ในการออกแบบด้วยนะคะ จะทำธุรกิจที่ทำอยู่นั้นประสบความสำเร็จ และมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเลยละคะ
 

​สามารถติดต่อ อ.ชัญได้ที่เบอร์ 099-354-1542

หากสนใจรับบริการหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

 

yesเยี่ยมชมแฟนเพจ อ.ชัญ และดูรีวิวลูกค้าที่เคยใช้บริการได้ที่yes
 https://www.facebook.com/theluckyname/

​อ่านบทความเกี่ยวกับโลโก้เพิ่มเติม

หลักการออกแบบ logo ฮวงจุ้ย http://www.theluckyname.com/detail.php?type=article&code=138

7 วิธีในการออกแบบโลโก้ให้เฮง ปัง รับทรัพย์  http://www.theluckyname.com/detail.php?type=article&code=135
สไตล์ที่ใช้ในการออกแบบ  LOGO http://www.theluckyname.com/detail.php?type=article&code=132

 

 

........................................................................................

ออกแบบฉลากสินค้า/packaging เสริมดวงธุรกิจเรียกทรัพย์

จากปกติ 14,999 

เหลือเพียง 9,999 บาท

..............................................................................................

Promotion พิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารัก

โปรสุดคุ้ม1

ราคา 13,996.-

ลดพิเศษทันที 30%

เหลือเพียง 8,998.-!!!

โปรสุดคุ้ม2

ราคา 20,995.-

ลดพิเศษทันที 50%

เหลือเพียง 13,999.-!!!

*** สนใจตั้งชื่อบริษัท ชื่อร้านมงคล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.theluckyname.com/detail.php?code=126

 Tags: ออกแบบฉลากสินค้า, ออกแบบแพคเกจจิ้ง, ฉลากสินค้าฮวงจุ้ย

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname