เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2558


"ที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้ มักมีบุคลิกนุ่มนวล สุภาพ อ่อนโยน โรแมนติก มีเสน่ห์ สติปัญญาเฉียบแหลม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมากมักเป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลาย มีโชคดีเกี่ยวกับการเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย ชอบด้านศิลปะ กวีนิพนธ์ มีจิตใจละเอียดอ่อน อ่อนไหวง่าย . "

เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

เ ฌ อ ม า ล ย์ = ๒+๕+๖+๕+๑+ ๖+๘+๙ = ๔๒

ชื่อรวมได้เลข ๔๒

ที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้ มักมีบุคลิกนุ่มนวล สุภาพ อ่อนโยน โรแมนติก มีเสน่ห์ สติปัญญาเฉียบแหลม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมากมักเป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลาย มีโชคดีเกี่ยวกับการเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย ชอบด้านศิลปะ กวีนิพนธ์ มีจิตใจละเอียดอ่อน อ่อนไหวง่าย

 

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ “ตั้งชื่อลูก  –ให้ฤกษ์มงคล

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname