ภราดร  ศรีชาพันธุ์
ภราดร ศรีชาพันธุ์

วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2558


"บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้ ด้านดี มักจะได้อะไรมาง่ายๆ แต่มักเป็นคนทีมีบุคคลิกสองอย่างขัดแย้งกันคือการแสดงออกภายนอกนุ่มนวล แต่ภายในกลับแข็งแกร่ง มักจะซ่อนบุคคลิกแท้จริงไว้ภายใน ซึ่งทำให้คนอื่นอ่านยาก ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคด้วยลำแข้งตัวเองตลอด . "

ภราดร  ศรีชาพันธุ์

ภ ร า ด ร = ๑+๔+๑+๑+๔ = ๑๑

ชื่อรวมกันได้เลข ๑๑

บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้ ด้านดี มักจะได้อะไรมาง่ายๆ แต่มักเป็นคนทีมีบุคคลิกสองอย่างขัดแย้งกันคือการแสดงออกภายนอกนุ่มนวล แต่ภายในกลับแข็งแกร่ง มักจะซ่อนบุคคลิกแท้จริงไว้ภายใน ซึ่งทำให้คนอื่นอ่านยาก ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคด้วยลำแข้งตัวเองตลอด

 

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ “ตั้งชื่อลูก  –ให้ฤกษ์มงคล

 

 

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname