ตั้งชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์
ตั้งชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์

วันที่เผยแพร่: 19 เมษายน 2562


"สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียในการตั้งชื่อลูกหรือต้องการเปลี่ยนชื่อมงคล วันนี้อ. ชัญก็มีชื่อมงคลที่ถูกโฉลกกับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์มาฝากกันนะคะ . "

ตั้งชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์

            ในปัจจุบัน การตั้งชื่อ หรือ การเปลี่ยนชื่อมงคล ยังคงได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เนื่องจากความเชื่อในอดีตที่การตั้งชื่อมงคลนั้นจะถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น เช่น เจ้าขุนมูลนาย หรือ พระเจ้าแผ่นดิน ก็จำเป็นที่จะต้องดูตำรับตำรา โดยมีโหราจารย์ในพระราชสำนักเป็นคนตรวจตั้งให้ ด้วยเหตุผลนี้จึงนิยม ตั้งชื่อที่เป็นมงคลเพื่อต้องการให้ได้ชื่อที่เป็นสิริมงคลติดตัวไปตลอดชีวิต 

            วันนี้ก็จะเอานิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ มาฝากกันนะคะ ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ เป็นคนตื่นตัวและเป็นคนมีไหวพริบ และความทรงจำดีเป็นพิเศษ ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นอกจากเป็นคนฉลาด และช่างสังเกต และโตเกินกว่าวัยของตนเองแล้ว ยังเป็นคนที่รับผิดชอบตนเองได้อย่างดี เป็นคนมีความฝันและมักจะวาดวิมานในความฝันอย่างสวยงาม ไม่ท้อหากว่ามันล้มละลาย คุณจะแกร่งและลุกขึ้นมาเพื่อจะสร้างความฝันให้เป็นจริงใหม่ให้จงได้ ลักษณะของดาวเสาร์ทำให้คุณเป็นคนซุกซน เป็นคนใจร้อน และชอบความซื่อสัตย์และจริงใจ 

           การตั้งชื่อสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นั้น ควรจะคำนวณร่วมกับวันเดือนปีเกิดและ นามสกุลเป็นสำคัญค่ะ สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ กลุ่มตัวอักษร  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  เพราะอาจส่งผลให้ชีวิตต้องอาภัพอับจน ทำสิ่งใดก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้า มีแต่ความล้มเหลวและมีแต่อุปสรรค มากมายที่จะต้องแก้ไข 

วิธีการตั้งชื่อ หากมีตัวอักษรที่อยู่ในทักษาต่างที่อยู่ในชื่อก็จะส่งเสริมชาตาในเรื่องต่างๆกันไปค่ะ

ใช้อักษร  (บริวาร ) ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น   ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง 

ใช้อักษร  (อายุ) ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม  ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สุขภาพดี แข็งแรง  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน 

ใช้อักษร (เดช)  ,ร ,ล ,ว ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้  

ใช้อักษร (ศรี ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ  ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล

ใช้อักษร (มูละ)   อ และสระทั้งหมด  ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงินๆทองๆ


ใช้อักษร (อุตสาหะ) ,ข ,ค ,ฆ ,ง   ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย  มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม  แรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม 

ใช้อักษร  (มนตรี ) ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้

ใช้อักษร  (กาลกิณี )  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค  วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

 

enlightenedตัวอย่างชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์มีดังนี้enlightened

 

กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

กมลนัทธ์ อ่านว่า กะ-มน-นัด แปลว่า เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ

กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด แปลว่า ใจนักปราชญ์

กฤตพร อ่านว่า กริด-ตะ-พอน แปลว่า ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ

กฤตมุข อ่านว่า กริด-ตะ-มุก แปลว่า นักปราชญ์

กฤติยา อ่านว่า กริด-ติ-ยา แปลว่า หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ

กัญชลา อ่านว่า กัน-ชะ-ลา แปลว่า เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง

กัญญพัชร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร

กันติชา อ่านว่า กัน-ติ-ชา แปลว่า เกิดมาด้วยความรัก

ขัชพร อ่านว่า ขัด-ชะ-พอน แปลว่า ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ

เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง

จิตรเลขา อ่านว่า จิด-เล-ขา แปลว่า รูปภาพงามยิ่ง

จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยนาน

จิรัชญา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้นาน ฉลาดนาน

นทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ

ชญานี อ่านว่า ชะ-ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้

ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

ชนกานต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของปวงชน

ชนม์นิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต

ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

ชนาภา อ่านว่า ชะ-นา-พา แปลว่า คนผู้มีความรุ่งเรือง

ชนิกานต์ อ่านว่า ชะ-นิ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า

ชนิตรา อ่านว่า ชะ-นิ-ตรา แปลว่า ผู้ให้กำเนิด

ชยาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

ชลลดา อ่านว่า ชน-ละ-ดา แปลว่า ลูกคลื่น

ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

ทิชากร อ่านว่า ทิ-ชา-กอน แปลว่า ผู้เกิดสองครั้ง

ธนพร อ่านว่า ทะ-นะ-พอน แปลว่า มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ

ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธนัตพร อ่านว่า ทะ-นัด-พอน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

ธนิยา อ่านว่า ทะ-นิ-ยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์

ธมกร อ่านว่า ทะ-มะ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค

ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ยิ่งดี

ธัญพิมล อ่านว่า ทัน-พิ-มล แปลว่า มีโชคดีและไร้มลทิน

ธัญรดา อ่านว่า ทัน-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ

นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ

นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา

นลัทพร อ่านว่า นะ-ลัด-ทะ-พอน แปลว่า นะ-ลัด-พอน

นลิน อ่านว่า นะ-ลิน แปลว่า ดอกบัว

นวิยา อ่านว่า นะ-วิ-ยา แปลว่า สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ

นัทธมน อ่านว่า นัด-ทะ-มน แปลว่า มีใจผูกพัน

นันท์นพิน อ่านว่า นัน-ทะ-พิน แปลว่า ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ

นันทัชพร อ่านว่า นัน-ทัด-ชะ-พอน แปลว่า คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข

นิชาภัทร อ่านว่า นิ-ชา-พัด แปลว่า เป็นของตัวเองและดีงาม

นภัสกร อ่านว่า นะ-พัด-สะ-กอน แปลว่า รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์

นันท์นภัส อ่านว่า นัน-นะ-พัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน แปลว่า แสงสว่าง

พรชนัน อ่านว่า พอน-ชะ-นัน แปลว่า ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ

พรนลัท อ่านว่า พอน-นะ-ลัด แปลว่า ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้

พัชรวลัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล แปลว่า กำไลเพชร

ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน แปลว่า มีโชคเป็นพร

วนัชพร อ่านว่า วะ-นัด-ชะ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจดอกบัว

วรรษมน อ่านว่า วัด-สะ-มน แปลว่า รูปร่างงาม

ตนันท์ อ่านว่า สะ-ตะ-นัน แปลว่า มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก

ชญานิศ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด แปลว่า เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้

ชนิสรา อ่านว่า ชะ-นิด-ระ-สา แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน

นริสรา อ่านว่า นะ-ริด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือคน

ปวิชญา อ่านว่า ปะ-วิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง

ภริตพร อ่านว่า พะ-ริด-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู

ภันทิลา อ่านว่า พัน-ทิ-ลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

ภาวิดา อ่านว่า พา-วิ-ดา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว

ภูษิตา อ่านว่า พู-สิ-ตา แปลว่า ประดับประดาแล้ว

รวินท์ อ่านว่า ระ-วิน แปลว่า ดอกบัว

รัมภ์รดา อ่านว่า รำ-ระ-ดา แปลว่า ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม

วริษา อ่านว่า วะ-ริ-สา แปลว่า ฤดูฝน

สุภัสสรา อ่านว่า สกุ-พัด-สะ-รา แปลว่า มีรัศมีงาม

สุภิดา อ่านว่า สุ-พิ-ดา แปลว่า ผู้มีความงาม

อดิศา อ่านว่า อะ-ดิ-สา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่

พิชญาภัค อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พัก แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี

ภูริชญา อ่านว่า พู-ริ-ชะ-ยา แปลว่า มีปัญญา นักปราชญ์

 

 

enlightenedenlightenedหมายเหตุ  ชื่อที่ให้ไปนี้เป็นชื่อทั่วไปที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ การตั้งชื่อลูกที่ดีที่สมพงศ์กับดวงชาตา นั้นจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อลูกโดยดูนามสกุลร่วมกับวันเดือนปีเกิดและ และผ่านหลักการตั้งชื่ออื่นๆ อีกเช่น เลขศาสตร์ ,อายตนะ 6,นวนามศาสตร์. โหราศาสตร์ไทย ถึงเป็นชื่อที่ดีต่อดวงชาตา 100%ค่ะ

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ “ตั้งชื่อ-ฮวงจุ้ย"

 

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname